• Tác giả: admin

User manual

Vui lòng đọc sách hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị để đảm bảo sử dụng an toàn và đúng cách.

•Các mô tả trong sách này dựa trên cài đặt mặc định trên thiết bị.
•Virobo không chịu trách nhiệm cho các vấn đề về hoạt động gây ra bởi các thiết bị, phụ kiện của các nhà cung cấp khác không phải là Virobo.
•Phần mềm, nguồn âm thanh, hình nền, hình ảnh và các nội dung khác được cung cấp trong thiết bị này được cấp phép sử dụng có giới hạn. Việc trích xuất và sử dụng các sản phẩm này cho mục đích thương mại hoặc các mục đích khác là vi phạm luật bản quyền.
•Các ứng dụng mặc định có sẵn với thiết bị có thể phải cập nhật. Nếu bạn có thắc mắc về ứng dụng được cung cấp cùng thiết bị, hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành của Virobo
•Việc sử a đổi phần mềm của thiết bị hoặ c cài đặt phần mềm từ các nguồn không chính thức có thể dẫn đến lỗi thiết bị

Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng:

https://www.captaineye.com/wp-content/uploads/2018/05/HDSD-VRB-CE-05-05P.pdf

Video hướng dẫn sử dụng: